Rác và chuyện thu gom rác

Cách đây vài năm, xã tôi bắt đầu thực hiện thu gom rác thải hộ gia đình do việc vứt rác xuống sông xuống, hồ, ao, đường lớn và đặc biệt là gầm cầu làm cho mấy ông trên xã đi làm qua ngửi không được. Việc này theo tôi thấy đáng lẽ ra phải…